-> edukacja.koszalin.pl / UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ / ... ROK 2017
 

UCHWAŁA NR XXVII/370/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe - wraz z załącznikami

UCHWAŁA NR XXVIII/378/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie kandydata do publicznych przedszkoli, publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin

UCHWAŁA NR XXVIII/379/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

UCHWAŁA NR XXVIII/380/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

UCHWAŁA NR XXVIII/384/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego w Koszalinie poprzez zmianę siedziby

UCHWAŁA NR XXVIII/385/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie poprzez zmianę siedziby

UCHWAŁA NR XXVIII/387/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. - wraz z załącznikami

UCHWAŁA NR XXVIII/389/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Koszalinie + załącznik do uchwały

UCHWAŁA NR XXVIII/390/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 23 w Koszalinie + załącznik do uchwały