-> edukacja.koszalin.pl / UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ / ... ROK 2017
 

Uchwała nr XXVII/370/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

Uchwała nr XXVIII/378/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie kandydata do publicznych przedszkoli, publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin

Uchwała nr XXVIII/379/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała nr XXVIII/380/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała nr XXVIII/384/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego w Koszalinie poprzez zmianę siedziby

Uchwała nr XXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie poprzez zmianę siedziby

Uchwała nr XXVIII/387/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała nr XXVIII/389/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Koszalinie + załącznik do uchwały

Uchwała nr XXVIII/390/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 23 w Koszalinie + załącznik do uchwały

Uchwała nr XXVIII/381/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin w 2016 roku

Uchwała nr XXVIII/382/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Pałacu Młodzieży prowadzonego przez Gminę Miasto Koszalin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała nr XXVIII/383/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej w Koszalinie prowadzonej przez Gminę Miasto Koszalin, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała nr XXVIII/386/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

Uchwała nr XXVIII/388/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

Uchwała nr XXIX/402/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała nr XXIX/408/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Przedszkola nr 37 w Koszalinie

Uchwała nr XXIX/409/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin

Uchwała nr XXIX/410/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego w Koszalinie poprzez zmianę siedziby

Uchwała nr XXIX/411/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie poprzez zmianę siedziby

Uchwała nr XXX/424/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr XXX/425/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała nr XXX/435/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych

Uchwała nr XXXIV/487/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XXXV/498/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/499/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/500/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie w Branżową Szkołę I stopnia nr 4 w Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/501/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Zespole Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w Branżową Szkołę I stopnia nr 6 w Zespole Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/502/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Zespole Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie w Branżową Szkołę I stopnia nr 5 w Zespole Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/503/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Zespole Szkół nr 12 w Koszalinie w Branżową Szkołę I stopnia nr 8 w Zespole Szkół nr 12 w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/504/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 14 w Zespole Szkół nr 12 w Koszalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 14 w Zespole Szkół nr 12 w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/505/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 19 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/506/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Sportowych w Koszalinie w ośmioletnią Sportową Szkołę Podstawową nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/507/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 11 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/508/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/509/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 13 w Koszalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. UNICEF w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/510/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/511/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/512/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/513/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/514/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/515/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/516/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie

Uchwała Nr XXXV/517/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego w Koszalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Integracyjną nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego w Koszalinie

Uchwała Nr XXXVI/523/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Koszalin w roku szkolnym 2016/2017” + załącznik

Uchwała Nr XXXVII/547/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała Nr XXXVII/548/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwala Nr XXXVIII/566/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

Uchwala Nr XXXVIII/567/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie poprzez zmianę siedziby

Uchwala Nr XXXVIII/568/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli