-> edukacja.koszalin.pl / O WYDZIALE EDUKACJI
 

Wydział Edukacji w strukturze Urzędu Miejskiego

Struktura Wydziału Edukacji

Wydział Edukacji prowadzi sprawy związane z administrowaniem publicznych i niepublicznych
szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz innych
przyjętych z Kuratorium Oświaty placówek oświatowo-wychowawczych.

 

PRACOWNICY WYDZIAŁU EDUKACJI

Stobiecki Krzysztof

Dział: Wydział Edukacji
Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: +48 94 348-87-20
Fax: +48 94 348-87-29
E-mail: krzysztof.stobiecki@um.koszalin.pl
Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój nr 48

Zadania: -
Zmysłowska Renata

Dział: Wydział Edukacji
Stanowisko: Inspektor


Telefon: +48 94 348-87-24
Fax: +48 94 348-87-29
E-mail: renata.zmyslowska@um.koszalin.pl; renata.zmyslowska@edukacja.koszalin.pl
Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój nr 50

Zadania: nadzór organizacyjny nad działalnością szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych, szkół specjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych.
Arkadiusz Podgórski

Dział: Wydział Edukacji
Stanowisko: Inspektor


Telefon: +48 94 348-87-25
Fax: + 48 94 348-87-29
E-mail: arkadiusz.podgorski@um.koszalin.pl
Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój nr 49

Zadania: organizacja pracy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, System Informacji Oświatowej – szkoły i placówki publiczne.
Urbańska Maria

Dział: Wydział Edukacji
Stanowisko: Inspektor


Telefon: +48 94 348-87-23
Fax: + 48 94 348-87-29
E-mail: maria.urbanska@um.koszalin.pl
Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój nr 45

Zadania: nadzór nad stanem technicznym budynków i mienia, remonty, inwestycje szkół i przedszkoli.
Czapla Ludmiła

Dział: Wydział Edukacji
Stanowisko: Podinspektor


Telefon: + 48 94 348-87-21
Fax: + 48 94 348-87-29
E-mail: ludmila.czapla@um.koszalin.pl
Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój nr 46

Zadania: sprawy kadrowe dyrektorów szkół i placówek, odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody: Ministra Edukacji Narodowej, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta, sprawy organizacyjne Wydziału Edukacji.
Patrycja Koziobrodzka


Dział: Wydział Edukacji
Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 348-88-83
Fax: +48 94 348-87-29
E-mail: patrycja.koziobrodzka@um.koszalin.pl
Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój nr 1 (III piętro)

Zadania: udzielanie pomocy materialnej dla uczniów oraz kierowanie nieletnich do ośrodków odpowiednich typów.
Macko Katarzyna


Dział: Referat Wydatków i Analiz Oświatowych
Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 348-87-27
Fax: +48 94 348-87-29
E-mail: katarzyna.macko@um.koszalin.pl
Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój nr 47

Zadania: nadzór nad planowaniem, wykonaniem i analizą budżetu w zakresie zadań oświatowych, w tym szkół podstawowych i gimnazjów.
Bednarska-Baran Anna

Dział: Referat Wydatków i Analiz Oświatowych
Stanowisko: Inspektor


Telefon: +48 94 348-87-26
Fax: +48 94 348-87-29
E-mail: anna.bednarska@um.koszalin.pl; anna.bednarska-baran@edukacja.koszalin.pl
Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój nr 44

Zadania: Planowanie, wykonanie i analiza budżetu w zakresie szkół ponadgimnazjalnych.
Ciećkowska Marta

Dział: Referat Wydatków i Analiz Oświatowych
Stanowisko: Inspektor


Telefon: +94 348-88-71
Fax: +94 348-87-29
E-mail: marta.cieckowska@um.koszalin.pl
Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój nr 49

Zadania: planowanie, wykonanie i analiza budżetu w zakresie przedszkoli publicznych, rozliczanie dotacji m.in. w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.
Czernik Aldona

Dział: Referat Wydatków i Analiz Oświatowych
Stanowisko: Inspektor


Telefon: +94 348-87-22
Fax: +94 348-87-29
E-mail: aldona.czernik@um.koszalin.pl
Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój nr 1 (III piętro)

Zadania: finansowanie i rozliczanie szkół i placówek niepublicznych.
Tkaczyk Sławomir

Dział: Referat Wydatków i Analiz Oświatowych
Stanowisko: Inspektor


Telefon: +94 348-87-19
Fax: +94 348-87-29
E-mail: slawomir.tkaczyk@um.koszalin.pl
Adres: Koszalin, 75-007, Mickiewicza 26, pokój nr 28

Zadania: planowanie, wykonanie i analiza budżetu w zakresie realizowanych przez jednostki oświatowe projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz udzielanie pomocy materialnej dla uczniów.