-> edukacja.koszalin.pl / AKTUALNOŚCI
 

03.04.2019 - Informatory o szkołach na rok szkolny 2019/2020

Informator o szkołach ponadpodstawowych w Koszalinie w roku szkolnym 2019/2020
wersja w pliku PDF
wersja w formacie HTML - szybkie przeglądanie

Informator o szkołach ponadgimnazjalnych w Koszalinie w roku szkolnym 2019/2020
wersja w pliku PDF
wersja w formacie HTML - szybkie przeglądanie

 

25.03.2019 - Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Pełna informacja, wraz ze szczegółowym harmonogramem
Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do I klasy szkół podstawowych
Zarządzenie PM ws. harmonogramu rekrutacji do SP

 

25.03.2019 - Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Pełna informacja, wraz ze szczegółowym harmonogramem
Zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji do przedszkoli 2019
Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli

 

11.01.2019 - RANKING 2019

Miesięcznik „Perspektywy” ogłosił wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Zostały one opublikowane na portalu edukacyjnym www.perspektywy.pl

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2018 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo na maturze były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, oraz egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a w technikach również wyniki egzaminów zawodowych.

Kryteria Rankingu Liceów 2019: sukcesy w olimpiadach 30%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%,matura - przedmioty dodatkowe 45%.
Kryteria Rankingu Techników 2019: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 20%, matura - przedmioty dodatkowe 30%, egzamin zawodowy 30%.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła pod przewodnictwem prof. Jan Łaszczyka – b. rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wspólnie z przedstawicielami komitetów głównych olimpiad, dyrektorami OKE i przedstawicielami MEN.

Tradycyjnie wśród najlepszych szkół w Polsce znalazły się również koszalińskie szkoły:
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois, dyrektor Rafał Janus
- 88 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019 (4 miejsce w województwie)
- 51 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2019
- 102 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych 2019
(w 2018: - 88 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących
- 43 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich
- 97 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych)


II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, dyrektor Wiktor Kamieniarz
- 192 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019 (5 miejsce w województwie)
- 48 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2019
- 247 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych 2019
(w 2018: - 392 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących
- 66 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich
- 200 + miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych)


Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, dyrektor Szymon Konefał
- 310 miejsce w Rankingu Techników 2019 (10 miejsce w województwie), w 2018 roku 300+ w kraju

Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, dyrektor Joanna Rydzewska
- 325 miejsce w Rankingu Techników 2019 (11 miejsce w województwie), w 2018 roku 300+ w kraju
- 99 miejsce w Rankingu Maturalnym Techników 2019, w 2018 roku 79+ w kraju

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, dyrektor Szymon Konefał
- 500 + miejsce w Rankingu Techników 2019 (24 miejsce w województwie), w 2018 roku 300+ w kraju

V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Lema, dyrektor Bożena Sobkowiak
- 884 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019, w 2018 roku 500+ w kraju

Serdecznie gratulujemy!