-> edukacja.koszalin.pl / AKTUALNOŚCI
 

17.06.2020 - Aktualizacja karty usług E-04

E-04 Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki:

E-04 Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla... - plik DOC

E-04 Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla... - plik PDF

E-04-01 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dla... - plik DOC

E-04-01 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dla... - plik PDF

...link do strony BIP UM Koszalin

 

21.05.2020 - Informator o szkołach ponadpodstawowych w Koszalinie w roku szkolnym 2020/2021

wersja w pliku PDF

wersja w formacie HTML - szybkie przeglądanie

 

27.04.2020 - Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

Instrukcja rekrutacyjna

 

27.04.2020 - Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram naboru do przedszkoli

Instrukcja rekrutacyjna

Kryteria rekrutacji

Wykaz przedszkoli uczestniczacych w rekrutacji 2020/2021

 

30.03.2020 - Informacja o unieważnieniu konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin

Prezydent Miasta Koszalina na podstawie § 11h ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) unieważnia ogłoszone w dniu 25 lutego 2020 roku konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów w następujących przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin:

1) Przedszkolu nr 8 im. Janusza Korczaka w Koszalinie,
2) Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie,
3) Przedszkolu nr 12 w Koszalinie,
4) Przedszkolu nr 13 Mała Akademia w Koszalinie,
5) Przedszkolu nr 19 w Koszalinie,
6) Przedszkolu nr 22 w Koszalinie.

 

26.03.2020 - Przesunięcie rozpoczęcia rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 na 20 kwietnia 2020 roku

Szanowni Państwo, z uwagi na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, podjęto decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 na dzień 20 kwietnia 2020 roku. Wówczas też zostanie włączona możliwość rejestracji w elektronicznym systemie naboru.

Terminy poszczególnych etapów rekrutacji przedstawione są w załączonym harmonogramie.

 

26.03.2020 - Przesunięcie rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 na 20 kwietnia 2020 roku

Szanowni Państwo, z uwagi na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, podjęto decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 na dzień 20 kwietnia 2020 roku. Wówczas też zostanie włączona możliwość rejestracji w elektronicznym systemie naboru.

Terminy poszczególnych etapów rekrutacji przedstawione są w załączonym harmonogramie.

 

25.03.2020 - KOMUNIKAT

W związku z sytuacją nadzwyczajną spowodowaną wystąpieniem stanu epidemii informuję, że wyznaczone na 30 i 31 marca 2020 roku terminy posiedzeń komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów w:
 
1) Przedszkolu nr 8 im. Janusza Korczaka,
2) Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie,
3) Przedszkolu nr 12 w Koszalinie,
4) Przedszkolu nr 13 Mała Akademia w Koszalinie,
5) Przedszkolu nr 19 w Koszalinie,
6) Przedszkolu nr 22 w Koszalinie,
 
uległy zmianie.
 
O nowych terminach konkursów osoby zainteresowane zostaną powiadomione indywidualnie.

 

22.03.2020 - Przygotowanie do zdalnego nauczania

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do komunikatu Ministra Edukacji Narodowej Informacja MEN dla dyrektorów - przygotowanie do organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik zdalnego nauczania, apeluję do Państwa o zastosowanie się do sformułowanych tam wskazań.

Zgodnie z prośbą MEN działania przygotowawcze powinny obejmować m.in.:

  • sprawdzenie czy szkoła, centrum kształcenia zawodowego, placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego mają kontakt za pośrednictwem internetu ze wszystkimi uczniami/słuchaczami, rodzicami i nauczycielami oraz czy posiada ich aktualne numery telefonów;
  • przygotowanie możliwości zdalnej realizacji programów nauczania np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego;
  • analizę możliwości zdalnej realizacji tygodniowego/semestralnego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów z uwzględnieniem jego modyfikacji;
  • uwzględnienie w pracy zdalnej różnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym wynikających z niepełnosprawności;
  • przygotowanie możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, modyfikacji wewnątrzszkolnych systemów oceniania;
  • opracowanie informacji dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci;
  • opracowanie informacji dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Pełna treść komunikatu MEN znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-informacje-dla-dyrektorow

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

13.01.2020 - RANKING 2020

Miesięcznik „Perspektywy” ogłosił wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Zostały one opublikowane na portalu edukacyjnym www.perspektywy.pl
Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2019 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo na maturze były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, oraz egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a w technikach również wyniki egzaminów zawodowych.
Kryteria Rankingu Liceów 2019: sukcesy w olimpiadach 25 %, matura - przedmioty obowiązkowe 25%,matura - przedmioty dodatkowe 45%.
Kryteria Rankingu Techników 2019: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 20%, matura - przedmioty dodatkowe 30%, egzamin zawodowy 30%.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła pod przewodnictwem prof. Jan Łaszczyka – b. rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wspólnie z przedstawicielami komitetów głównych olimpiad, dyrektorami OKE i przedstawicielami MEN.

Tradycyjnie wśród najlepszych szkół w Polsce znalazły się również koszalińskie szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois, dyrektor Rafał Janus
- 74 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020 (4 miejsce w województwie)
- 23 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2020
- 99 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych 2020
(w 2019:
- 88 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących
- 51 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich
- 102 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych)


II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, dyrektor Wiktor Kamieniarz
- 249 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020 (9 miejsce w województwie)
- 119 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2020
- 263 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych 2020
(w 2019:
- 192 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących
- 48 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich
- 247 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych)


V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema, dyrektor Bożena Sobkowiak
- 917 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020 (33 miejsce w województwie),
w 2019 roku 884 miejsce w kraju

W Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, dyrektor Szymon Konefał:
- Technikum Ekonomiczne - 408 miejsce w Rankingu Techników 2020 (14 miejsce w województwie),
w 2019 roku - 500+miejsce w kraju i 24 miejsce w województwie
- Technikum Zawodowe - 479 miejsce w Rankingu Techników 2020 (16 miejsce w województwie),
w 2019 roku 310 miejsce w kraju i 10 miejsce w województwie
- Technikum Handlowe - 500+ miejsce w Rankingu Techników 2020 (39 miejsce w województwie).

W Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, dyrektor Joanna Rydzewska:
- Technikum Elektroniczne - 500 + miejsce w Rankingu Techników 2020 (24 miejsce w województwie),
w 2019 roku 325 w kraju i 11 miejsce w województwie
i 120 miejsce w Rankingu Maturalnym Techników 2020,
w 2019 roku 99 miejsce w kraju
- Technikum Elektryczne - 500 + miejsce w Rankingu Techników 2020 (38 miejsce w województwie).

W Zespole Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego, dyrektor Tomasz Lampkowski:
- Technikum Mechaniczne - 500+ miejsce w Rankingu Techników 2020 (27 miejsce w województwie),
- Technikum Samochodowe - 500 + miejsce w Rankingu Techników 2020 (34 miejsce w województwie).

W Zespole Szkół Nr 7 im. Bronisława Bukowskiego, dyrektor Ewa Kroll:
- Technikum Budowlane - 500+ miejsce w Rankingu Techników 2020 (43 miejsce w województwie).

Serdecznie gratulujemy!