-> edukacja.koszalin.pl / AKTUALNOŚCI
 

14.10.2016 - Dzień Edukacji Narodowej

14 października br. z okazji Dnia Edukacji Narodowej Piotr Jedliński, prezydent Koszalina wręczył nagrody nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.4 października podczas posiedzenia Komisji Nagród Prezydenta Miasta Koszalina rozpatrzono 108 wniosków, które wpłynęły do Wydziału Edukacji UM. Komisja pozytywnie zaopiniowała 65 wniosków o przyznanie nagrody w proponowanej wysokości 2.500 zł brutto. Doceniając osiągnięcia nauczycieli koszalińskich szkół prezydent Jedliński przychylił się do uhonorowania wszystkich pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję wniosków.

Lista nagrodzonych nauczycieli:
1. Lewczuk Urszula - Przedszk. Nr 7
2. Kulon Katarzyna - Przedszk. Nr 8
3. Jasiuchna Izabela - Przedszk. Nr 9
4. Łubek Aurelia - Przedszk. Nr 12
5. Pełka Iwona - Przedszk. Nr 13
6. Żurawska Irena - Przedszk. Nr 14
7. Las Ewa - Przedszk. Nr 19
8. Zdanowicz Mariola - Przedszk. Nr 22
9. Markul-Amrogowicz Arnika - Przedszk. Nr 23
10. Pyrzyńska Katarzyna - Przedszk. Nr 34
11. Szmidt Małgorzata - Przedszk. Nr 35
12. Sałacka Barbara - Przedszk. Integr.
13. Milka Maja - SP Nr 4
14. Grońska-Łukojko Małgorzata - SP Nr 6
15. Saar Agnieszka - SP Nr 7
16. Szczerbowska Małgorzata - SP Nr 9
17. Fejstrowicz Joanna - SP Nr 10
18. Elżbieta Szewczyk - SP Nr 13
19. Bagrowska Ewa - SP Nr 17
20. Szutowicz Joanna - SP Nr 18
21. Pietrasińska Agnieszka - SP Integr. Nr 21
22. Szantyr Agnieszka - Gimn. Nr 2
23. Mikitiuk Ewa - Gimn. Nr 6
24. Sielicka Urszula - Gimn. Nr 6
25. Szafirowicz Ryszard - Gimn. Nr 7
26. Kwaśnica Agnieszka - Gimn. Nr 9
27. Moczała Elżbieta - Gimn. Nr 9
28. Trojan Małgorzata - Gimn. Nr 9
29. Cichosz Krzysztof - Gimn. Nr 11
30. Kaniewski Mikołaj - Gimn. Nr 11
31. Pera Agnieszka - Gimn. Nr 11
32. Frymark Mariola - ZSSport.
33. Palonek Małgorzata - ZS Nr 1
34. Kapuścińska-Ziobro Jolanta - ZS Nr 2
35. Ulman Beata - ZS Nr 2
36. Czyżewska Marzena - ZS Nr 7
37. Wilk Zuzanna - ZS Nr 8
38. Kopera Marzena - ZS Nr 9
39. Reinert Robert - ZS Nr 10
40. Biskupska Kamila - ZS Nr 11
41. Kucharczyk Małgorzata - ZS Nr 12
42. Małkowska Beata - ZS Nr 13
43. Grabowska Anna - I LO
44. Janiel Józef - I LO
45. Mieszczak Zbigniew - I LO
46. Pawelski Ryszard - I LO
47. Niesłuchowska Lucyna - II LO
48. Romanowska Maria - II LO
49. Pawluczenia Beata - VI LO
50. Ziołek Hanna - VI LO
51. Wikarska Danuta - CKU
52. Jędraszek Teresa - SOS-W
53. Pękała Piotr - SOS-W
54. Lubińska Joanna - Pałac Młodz.
55. Wołontowicz Wanda - SP Nr 9
56. Stroińska Danuta - SP Nr 17
57. Pater Krystyna - SP Integr. Nr 21
58. Kroll Ewa - ZS Nr 7
59. Mielnikiewicz Elżbieta - ZS Nr 8
60. Sankowska Renata - ZS Nr 11
61. Stępniak Anna - SOS-W
62. Bartoszewska Wioletta - Przedszk. Nr 9
63. Michajłowicz Elżbieta - Przedszk. Nr 11
64. Zachariasz-Zmorzyńska Danuta - Przedszk. Nr 14
65. Antkowiak Violetta - Przedszk. Nr 34
 

07.10.2016 - Jubileusz 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 4

Dnia 7 października 2016 roku Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie obchodziła Jubileusz 70-lecia istnienia. Na uroczystość przybyło wielu zacnych gości, a wśród nich emerytowani i byli pracownicy szkoły oraz absolwenci.

Na rozpoczęcie wszyscy obejrzeli film, a pierwszoplanową rolę w nim zagrała właśnie SP4 nakręcona z lotu ptaka oraz cała społeczność szkolna, która uformowała cyfrę 4 na boisku szkolnym. W taki to właśnie sposób przywitano wszystkich gości „czwórki” pokazując szkołę kamerą z drona.
Szkolny chór zaśpiewał hymn Polski oraz hymn szkoły pt.: „Pieśń o kosmosie”.

Podczas przemówienia p. dyr. Danuta Mieszczak przypomniała bogatą historię szkoły, jej osiągnięcia i dzień dzisiejszy. Minutą ciszy uczczono pamięć dyrektorów, pedagogów, pracowników szkoły oraz absolwentów, którzy już odeszli. Kwiatami zostały powitane przez p. dyrektor byłe dyrektorki SP4 – p. Anna Ida oraz p. Elżbieta Kocent.

Ciepłe słowa do całej społeczności szkolnej w swoim przemówieniu skierował zastępca Prezydenta Miasta Koszalina p. Przemysław Krzyżanowski dziękując za liczne osiągnięcia placówki oraz całokształt pracy na przestrzeni 70 lat.
W związku ze zmianą imienia szkoły podczas części oficjalnej uroczystości poświęcony został przez J. E. biskupa Edwarda Dajczaka nowy sztandar, którego fundatorem jest Rada Rodziców szkoły.
Nie zabrakło podziękowań za pracę wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły.

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie z różnych klas. Były piosenki, kosmiczne przedstawienie i tańce. Wszyscy bawili się doskonale, a uczniowie zebrali zasłużone brawa.
Obchodom 70-lecia szkoły towarzyszyła wystawa nawiązująca do nowego imienia szkoły, a jej autorem był p. Jarosław Brancewicz ze Szczecinka – kolekcjoner autografów kosmonautów i astronautów. Liczne archiwalne zdjęcia i kroniki szkolne, jako dowody wieloletniej pracy szkoły, były chętnie oglądane zarówno przez gości, jak i obecną społeczność szkolną.
 

12.09.2016 - Porozumienie o współpracy Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie z firmą ORGADATA

W dniu 12 września 2016 roku w gabinecie Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy Zespołu Szkół nr 7 z firmą ORGADATA. Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 Panią Ewę Kroll i Prezesa Zarządu firmy ORGADATA East Europe Sp. z o.o. Pana Mariusza Megiera.

W organizacji zawarcia porozumienia uczestniczyło Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Celem porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami, której wynikiem będzie poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 7 o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe, które ułatwią absolwentom kontynuowanie dalszej nauki lub znalezienie pierwszej pracy zgodne z kierunkiem wykształcenia.

W ramach porozumienia firma ORGADATA East Europe Sp. z o.o. zobowiązuje się do:
1) Prezentacji uczniom Zespołu Szkół nr 7 profilu działalności firmy;
2) Objęcie w roku szkolnym 2016/2017 patronatem klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 7 kształcącej w zawodzie technik budownictwa;
3) Wspomaganie procesu kształcenia poprzez organizację zajęć dodatkowych (1-2 godz. lekcyjne w tygodniu) dla uczniów klasy objętej patronatem;
4) Współorganizacji zajęć koła naukowego z zakresu projektowania okien drzwi i fasad aluminiowych dla uczniów Zespołu Szkół nr 7 poprzez oddelegowanie pracownika do prowadzenia zajęć;
5) Organizacji spotkań o charakterze edukacyjnym dla młodzieży i kadry pedagogicznej Zespołu Szkół nr 7 (np. szkolenia, prezentacje, wykłady, wycieczki);
6) Organizacji praktyk zawodowych i staży dla uczniów Zespołu Szkół nr 7 w firmach partnerskich produkujących okna;
7) Nieodpłatnego udostępnienia dla Zespołu Szkół nr 7 licencji użytkowania profesjonalnego oprogramowania do konstrukcji okien, drzwi i fasad LogiKal na cały okres obowiązywania porozumienia oraz do przeszkolenia wybranych przedstawicieli grona pedagogicznego w zakresie obsługi wspomnianego oprogramowania;
8) Zgody na używanie swojego logo i nazwy firmy w działaniach promocyjnych szkoły objętej patronatem;
9) Innych działań uzgadnianych na bieżąco przez obie strony porozumienia.

W ramach porozumienia Zespół Szkół nr 7 zobowiązuje się do:
1) Współpracy z firmą ORGADATA East Europe Sp. z o.o. w zakresie organizacji i popularyzacji przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
2) Oddelegowania nauczycieli do sprawowania opieki nad młodzieżą podczas przedsięwzięć organizowanych wspólnie z firmą ORGADATA East Europe Sp. z o.o., przy czym oddelegowani nauczyciele będą ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie realizacji tych przedsięwzięć;
3) Udostępnienia miejsca na terenie szkoły (pracowni praktycznej nauki zawodu) do organizacji zajęć dodatkowych oraz koła naukowego;
4) Współorganizacji zajęć dodatkowych oraz koła naukowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 7 poprzez oddelegowanie nauczyciela do sprawowania opieki nad młodzieżą;
5) Udostępnienia miejsca na terenie szkoły na umieszczenie plakatu reklamującego współpracę z firmą ORGADATA East Europe Sp. z o.o. Treść plakatu zostanie wcześniej zaakceptowana przez obie strony, a koszt jego wykonania poniesie firma.
6) Innych działań uzgadnianych na bieżąco przez obie strony porozumienia w tym Unijne Projekty Edukacyjne.

Zajęcia ruszą już we wrześniu.
 

01.09.2016 - Miejska inauguracja roku szkolnego 2016/2017

1 września odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy samych sukcesów, pasji i ciekawości świata.

Od tego roku możemy też pochwalić się nowym kompleksem boisk przy Zespole Szkół Samochodowych.

więcej informacji: www.facebook.com/rzecznik.koszalin


 

22.06.2016 - Podpisanie porozumienia o zacieśnieniu współpracy "Samochodówki"

Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, we środę 22 czerwca 2016 roku w nowym salonie przedstawiciela Toyoty w Koszalinie, m.in. w obecności Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego, nastąpiło podpisanie porozumienia o zacieśnieniu współpracy Zespołu Szkół nr 10 z tym ważnym przedsiębiorcą na koszalińskim rynku motoryzacyjnym.

Dla uczniów "Samochodówki" to kolejne miejsca praktyk, w renomowanych markowych, autoryzowanych stacjach obsługi i kontakt z najnowszymi technologiami.

fot. Robert Reinert
 

22.06.2016 - Laureaci Nagród Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016

W dniu 6 czerwca 2016 odbyło się posiedzenie, w którym uczestniczyli członkowie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki oraz pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

W trakcie posiedzenia zaopiniowano wnioski przesłane z koszalińskich szkół, dotyczące przyznania Stypendiów Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów w nauce.

Komisja rozpatrzyła 58 wniosków ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz 43 wnioski ze szkół ponadgimnazjalnych (razem 101 wniosków) i zaopiniowała pozytywnie 83 wnioski na nagrody dla uczniów.
Łącznie przyznano:
- 1 Nagrodę zwaną Naukowym Osiągnięciem Roku w wysokości 2 000 zł
- 4 Nagrody I stopnia w wysokości 1 400 zł
- 25 Nagród II stopnia w wysokości 1 000 zł
- 45 Nagród III stopnia w wysokości 700 zł
- 8 Nagród IV stopnia w wysokości 300 zł
Razem:
83 nagrody na kwotę 66 500 zł

W dniu 22 czerwca w Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki Prezydent Miasta Piotr Jedliński, wręczył 83 nagrody wyróżnionym uczniom z koszalińskich szkół oraz przekazał listy gratulacyjne nauczycielom, którzy przygotowali laureatów do olimpiad i konkursów przedmiotowych.Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych wyróżnieni przez Prezydenta Miasta

Szkoła Podstawowa Nr 7
1. Gabriela Grosiak, nagroda IV stopnia
2. Wiktor Glaner, nagroda III stopnia

Szkoła Podstawowa Nr 10
1. Aleksander Maliszewski, nagroda II stopnia
2. Anna Prokop, nagroda III stopnia
3. Michał Bernacki, nagroda IV stopnia

Szkoła Podstawowa Nr 17
1. Szymon Ciężki, nagroda IV stopnia

Szkoła Podstawowa Nr 18
1. Anna Maciejewska, nagroda IV stopnia
2. Natalia Błaszczyk, nagroda IV stopnia
3. Mateusz Lisowski, nagroda IV stopnia

Gimnazjum Nr 6
1. Mateusz Danilewicz, nagroda III stopnia
2. Kacper Natusiewicz, nagroda III stopnia
3. Jakub Grzejdak, nagroda II stopnia
4. Szymon Perka, nagroda III stopnia
5. Piotr Kawalec, nagroda III stopnia
6. Julia Lenkiewicz, nagroda II stopnia
7. Oliwia Lenkiewicz, nagroda III stopnia
8. Agata Starkowska, nagroda III stopnia
9. Wojciech Szwałek, nagroda III stopnia
10. Aleksandra Lisowska, nagroda II stopnia
11. Kamila Reiske, nagroda III stopnia
12. Maria Matejek, nagroda III stopnia
13. Alicja Rink, nagroda III stopnia
14. Viktoria Kretschmer, nagroda III stopnia
15. Szymon Prokop, nagroda III stopnia
16. Grzegorz Majcher, nagroda III stopnia

Gimnazjum Nr 9
1. Jakub Wiczk, nagroda III stopnia
2. Natalia Rogoża, nagroda III stopnia
3. Maciej Matera, nagroda III stopnia
4. Weronika Górska, nagroda IIIstopnia

Gimnazjum Nr 11
1. Łukasz Paweł Bunio, nagroda II stopnia
2. Karolina Maria Falender, nagroda III stopnia
3. Kacper Januszewski, nagroda III stopnia
4. Anna Maria Jędrkowiak, nagroda III stopnia
5. Aleksandra Maria Kaszubowska, nagroda III stopnia
6. Bartosz Mazur, nagroda III stopnia
7. Mateusz Olszewski, nagroda II stopnia
8. Andrea Pawełczyk, nagroda III stopnia
9. Katarzyna Sobolewska, nagroda III stopnia
10. Tytus Mikołaj Sztyma, nagroda III stopnia
11. Maria Wrzesień, nagroda III stopnia

Zespół Szkół Sportowych, Gimnazjum Sportowe Nr 1
1. Julianna Jacewicz, nagroda III stopnia

Zespół Szkół Sportowych, Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 1
1. Krzysztof Lange, nagroda III stopnia
2. Michał Mokrzycki, nagroda III stopnia

Zespół Szkół Nr 2, V Liceum Ogólnokształcące
1. Adrian Boguś, nagroda II stopnia

Zespół Szkół Nr 7
1. Szymon Mural, nagroda III stopnia
2. Rafał Śniadecki, nagroda II stopnia
3. Dominik Żak, nagroda II stopnia
4. Michał Drzażdżyński, nagroda II stopnia

Zespół Szkół Nr 9
1. Rafał Behrendt, nagroda II stopnia
2. Dominik Chmielewski, nagroda II stopnia
3. Dominik Woźniak, nagroda II stopnia
4. Michał Świniarski, nagroda III stopnia
5. Mariusz Reinert, nagroda III stopnia
6. Dawid Fac, nagroda III stopnia

Zespół Szkół Nr 11, Gimnazjum Nr 3
1. Tomasz Krupiński, nagroda III stopnia

Zespół Szkół Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 3
1. Aleksandra Szantyr, nagroda III stopnia
2. Jan Holmik, nagroda IV stopnia
3. Martyna Matujzo, nagroda III stopnia

Zespół Szkół Nr 12
1. Mateusz Jan Siciak, nagroda III stopnia

I Liceum Ogólnokształcące
1. Konrad Majewski, NOR
2. Agata Ukleja, nagroda I stopnia
3. Katarzyna Gajos, nagroda I stopnia
4. Paulina Wawrzacz, nagroda II stopnia
5. Michał Szczepaniak, nagroda II stopnia
6. Karol Gawalski, nagroda II stopnia
7. Maciej Janicki, nagroda II stopnia
8. Weronika Wróbel, nagroda II stopnia
9. Bartosz Hryniewicz, nagroda II stopnia
10. Jan Ryl, nagroda II stopnia
11. Aldona Wierzbicka, nagroda III stopnia
12. Grzegorz Raczyński, nagroda II stopnia

II Liceum Ogólnokształcące
1. Daniel Machnik, nagroda I stopnia
2. Rafael Petrosjan, nagroda I stopnia
3. Emilia Czatyrko, nagroda II stopnia
4. Szymon Koman, nagroda II stopnia

Katolicka Szkoła Podstawowa
1. Hugo Sokołowski – Katzer, nagroda II stopnia

Katolickie Gimnazjum
1. Szymon Górny, nagroda II stopnia
2. Sara Sokołowska – Katzer, nagroda III stopnia
3. Wojciech Zmysłowski, nagroda III stopnia

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych
1. Inga Radomska, nagroda III stopnia
2. Kajetan Teofilak, nagroda III stopnia
3. Hanna Sulińska, nagroda IV stopnia
4. Natalia Dullek, nagroda III stopnia
 

15.06.2016 - W sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej odbył się Dzień Wiatru.

Imprezę zorganizował Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta oraz firmy Akademia Wiatru Sp. z o.o. i Total Wind PL Sp. z o.o. W czasie spotkania, na którym obecny był m.in. Prezydent Miasta Koszalina Pan Piotr Jedliński podpisano trójstronne porozumienie, będące efektem współpracy pomiędzy: Urzędem Miejskim w Koszalinie, Zespołem Szkół nr 9 oraz Akademią Wiatru Sp. z o.o.

Dzięki porozumieniu możliwe będzie zorganizowanie szkoleń i spotkań o charakterze edukacyjnym, praktyk zawodowych i staży, a także konkursów adresowanych do uczniów Zespołu Szkół nr 9. Znaczącym efektem współpracy jest również promocja tematyki nowoczesnych technologii i rozwiązań, w zakresie odnawialnych źródeł energii.
 

02.06.2016 - Jubileusz "Koszalińskiego Elektronika"

2 czerwca 2016 roku Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie świętował 50-lecie swojego istnienia. Uroczystość odbyła się w auli Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Kwiatkowskiego.

Obchody jubileuszu Szkoły zaszczycili swoją obecnością m.in.: Prezydent Miasta Koszalina Pan Piotr Jedliński, Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina Pan Przemysław Krzyżanowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Krystyna Kościńska, Sekretarz Miasta Pan Tomasz Czuczak. Nie zabrakło również dyrektorów koszalińskich szkół i placówek oświatowych, a także przedstawicieli firm współpracujących ze Szkołą.Autorem zdjęć jest Pan Krzysztof Sokołów.
 

01.06.2016 - Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół podstawowych

W środę, 1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

W przypadku przedszkoli nabór prowadzony jest na wolne miejsca w grupach trzylatków oraz pięciolatków i sześciolatków. Łącznie przygotowanych zostało 181 miejsc. Podania o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać do 10 czerwca do godz. 15:00. Listy dzieci zakwalifikowanych zostaną ogłoszone 17 czerwca. Do 24 czerwca rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Na tej podstawie ostateczne listy dzieci przyjętych zostaną wywieszone w przedszkolach 27 czerwca o godz. 15:00.

Wolne miejsca czekają jeszcze na chętnych w klasach pierwszych szkół podstawowych. W pierwszym terminie rekrutacji do klas pierwszych przyjętych zostało 417 dzieci, z czego blisko 67% stanowią sześciolatki. Do dyspozycji rodziców jest jeszcze 90 miejsc w 10 szkołach podstawowych, w tym 5 miejsc w klasie pływackiej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 1.

Podania o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej można składać do 24 czerwca, a w przypadku szkoły sportowej – do 10 czerwca. Listy dzieci zakwalifikowanych zostaną ogłoszone 30 czerwca o godz. 15:00. Do 4 lipca rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej. Dzień później, tj. 5 lipca o godz. 15:00 zostaną wywieszone ostateczne listy dzieci przyjętych do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017.

Rekrutacja do przedszkoli, jak i do szkół podstawowych, odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/. Po wejściu na stronę należy wybrać właściwy nabór – na miejsca dla przedszkolaka lub dla kandydatów na pierwszaków.

Rodzice kandydatów, którzy w pierwszym etapie rekrutacji nie zostali zakwalifikowani do przedszkola lub szkoły, logują się do systemu przy użyciu dotychczasowego loginu (pesel dziecka) i hasła. W przypadku zapomnienia hasła, należy zgłosić się do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru z pierwszej rekrutacji i poprosić o zmianę hasła.

Rodzice, którzy w rekrutacji uzupełniającej po raz pierwszy będą składać podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły, w składania podań zakładają nowe konto przy użyciu przycisku „Zgłoś kandydaturę”.

Po zalogowaniu / założeniu konta należy wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola / szkoły, następnie wydrukować podanie i dostarczyć do jednostki wskazanej na pierwszym miejscu preferowanych przedszkoli.

Przypominamy, że w rekrutacji uzupełniającej istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie dziecka do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, które posiadają wolne miejsca. We wniosku należy uszeregować przedszkola / szkoły od najbardziej do najmniej preferowanych. Lista ta będzie decydowała o kolejności, w jakiej dziecko będzie kwalifikowane do wybranych jednostek.

W przypadku wątpliwości dot. rekrutacji uzupełniającej prosimy o kontakt z jednostką, do której kierowane jest podanie.
 

17.05.2016 - "Matematyczne Potyczki" o puchar Dyrektora Gimnazjum nr 5.

17 maja 2016 w Gimnazjum nr 5 przy ul. Franciszkańskiej 102 już po raz szesnasty, a w nowej formule szósty raz, spotkali się uczniowie koszalińskich gimnazjów na turnieju „Matematyczne Potyczki” o puchar Dyrektora Gimnazjum nr 5.

Ideą turnieju są wspólne zmagania najlepszych matematyków z Koszalina w różnych zagadnieniach. W tym roku przedmiotem uwagi uczniów były różne zadania tekstowe, zadania z planimetrii, zadania logiczne i układanie tangramów. Uczestnikami turnieju byli uczniowie: Gimnazjum Katolickiego, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 11.Najlepszymi wśród najlepszych okazali się kolejno: I miejsce Gimnazjum nr 6, II miejsce Gimnazjum nr 11, III miejsce Gimnazjum nr 9.

Najlepszym matematykiem został Szymon Perka z Gimnazjum nr 6. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
 

10.05.2016 - Podpisanie porozumienia o współpracy "Samochodówki" z firmą DBK.

We wtorek, 10 maja 2016 roku w gabinecie Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy "Samochodówki" z firmą DBK, autoryzowanym przedstawicielem znanych marek samochodów ciężarowych (m.in. DAF, IVECO, MAN).Warto dodać, że od ponad dwóch lat uczniowie Technikum Samochodowego odbywają miesięczne praktyki w DBK, a na ostatnim Pikniku Motoryzacyjnym ciągnik siodłowy DAF zrobił "niezłe show", wożąc gości pikniku po torze kartingowym i prezentując w całej okazałości silnik pod podniesioną kabiną.Autor zdjęć - "DBK"
 

12.04.2016 - Energa-Operator S.A. objęła programem stypendialnym kolejnych uczniów.

Energa-Operator S.A. objęła programem stypendialnym kolejnych uczniów Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie.

W ramach współpracy przekazano również sprzęt do pracowni elektrycznych.

Stypendystom gratulujemy!
 

08.04.2016 - Finał XII Międzyszkolnego Konkursu Grafiki Komputerowej w "Koszalińskim Elektroniku".

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego, a także Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie, 8 kwietnia 2016 roku odbył się XII Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej pod hasłem KOSZALIN MIASTEM INNOWACYJNOŚCI o puchar Dyrektora "KOSZALIŃSKIEGO ELEKTRONIKA".


fot. Krzysztof Sokołów

Imprezę zaszczycili swoją obecnością:
- Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina Pan Przemysław Krzyżanowski,
- Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie Pani Anna Mazurek,
- Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie Pan Krzysztof Stobiecki,
- Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie Pani Renata Zmysłowska,
- Prezes koszalińskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Pani Małgorzata Chyła,
- Redaktorzy: TKK "MAX", "Głosu Koszalińskiego", gazety "Miasto", Polskiego Radia Koszalin S.A. i Radia Eska.


fot. Krzysztof Sokołów

Konkurs od lat cieszy się niezmiennie bardzo dużym zainteresowaniem, jednak do finału, ze względu na liczbę komputerów w pracowni mogło przystąpić jedynie 14 najlepszych uczestników. Na najlepszych uczniów gimnazjów, oprócz cennych nagród rzeczowych czekały dodatkowe punkty rekrutacyjne, uwzględniane przy rekrutacji 2016/2017 do szkół ponadgimnazjalnych.

Najlepszym wśród uczniów szkół gimnazjalnych okazał się Antoni Majewski z Gimnazjum Nr 11 w Koszalinie - opiekunem był Pan Krzysztof Cichosz.


fot. Krzysztof Sokołów

Ze szkół ponadgimnazjalnych najlepszym okazał się Szymon Tomczyk z Zespołu Szkół Nr 9 w Koszalinie.


fot. Krzysztof Sokołów

W imieniu uczestników imprezy i swoim organizatorzy Konkursu serdecznie dziękują przybyłym gościom, sponsorom, nauczycielom i wszystkim przyjaciołom konkursu za wieloletnią, niezawodną wszelką pomoc i życzliwość.

Więcej informacji na stronie internetowej Konkursu: MKGK.ZS9ELEKTRONIK.PL - zapraszamy!
 

08.04.2016 - W SP 18 im. Jana Matejki w Koszalinie gościmy Wystawę prac plastycznych i fotograficznych państw Grupy Wyszehradzkiej V4 przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Ekspozycja ta była pokazana w ONZ. Można ją oglądać do 21 kwietnia 2016 r. na parterze naszej szkoły. Tematyka wystawy wpisuje się w edukację globalną, obejmuje zmiany klimatu, wpływ środowiska przyrodniczego na życie człowieka, godną pracę, bezpieczeństwo żywności i rolnictwo, edukację i przedsiębiorczość, demokrację i prawa człowieka.

Wystawa prac plastycznych i fotograficznych V4 złożona jest z 44 plansz prezentujących prace nagrodzone w ramach konkursów plastycznych i fotograficznych zorganizowanych we współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w ramach obchodzonego w 2015 roku w państwach UE - Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju (ERR).

W Polsce konkurs plastyczny pn. „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030” zrealizowany został we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, natomiast konkurs fotograficzny pn. „Rozwój w obiektywie” Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeprowadziło wraz z magazynem „National Geographic”.
 

04.04.2016 - Informator o szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.

dokument w formacie HTML                     dokument w formacie PDF
 

02.03.2016 - Pierwszaki do szkół. Specjalna ulotka do rodziców dzieci, które rozpoczynają naukę.

W związku z likwidacją obowiązku nauki 6-letnich dzieci, koszaliński samorząd przygotowuje się do nowej sytuacji w oświacie.

W związku z tym prezydent Piotr Jedliński przygotował specjalną ulotkę, która skierowana jest do rodziców dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole podstawowej.Tutaj wersja ulotki do pobrania w pliku PDF.
 

26.02.2016 - Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Koszalinie powołany przez Zarząd Krajowy Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.

20 lutego 2016 roku Warszawie w podczas walnego zebrania, został powołany przez Zarząd Krajowy Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Koszalinie (siedziba Przedszkola nr 8 im. Janusza Korczaka). Inicjatorkami założenia były dyrektorki Przedszkoli nr 8 i nr 34. Grupę założycielską stanowią kadry tych przedszkoli, a także Przedszkola Integracyjnego w Koszalinie oraz przedszkoli z Biesiekierza i Mścic.

Prezesem I kadencji została Pani Grażyna Budzik.

Głosowanie za utworzeniem Zachodniopomorskiego Oddziału PK ŚOWP OMEP.

Członkinie Stowarzyszenia OMEP z oddziałów: zachodniopomorskiego (nowo utworzonego), warszawskiego, krakowskiego, poznańskiego, białostockiego oraz Ostrowca Świętokrzyskiego (świętokrzyskie) i Sośnicowic (śląskie).
 

08.02.2016 - Zespół Szkół Nr 9 i firma Total Wind Pl Sp. z o. o. podpisały porozumienie porozumienie o współpracy.

21 stycznia 2016 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy między Gminą Miasto Koszalin, reprezentowaną przez Joannę Rydzewską, dyrektorkę Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta (tzw. Elektronik), a firmą Total Wind Pl Sp. z o. o., reprezentowaną przez Sorena Hermana Pedersena, Członka Zarządu.

Porozumienie określa zasad współpracy, której efektem będzie poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 9 o wiedzę i praktyczne umiejętności, ułatwiające absolwentom kontynuowanie nauki lub znalezienie pierwszej pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia.

Dzięki podpisaniu porozumienia możliwe będą wspólne przedsięwzięcia Zespołu Szkół Nr 9 i firmy Total Wind Pl sp. z o. o.:

szkolenia i spotkania o charakterze edukacyjnym z udziałem młodzieży i kadry pedagogicznej;
objęcie patronatem, w roku szkolnym 2016/2017, klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 9, kształcącej w zawodzie elektryk;
współdziałanie przy pracach dotyczących ewaluacji programów nauczania;
organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów, promowanie uczniów i absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie poprzez stypendia naukowe lub socjalne oraz kursy kwalifikacyjne;
promocja tematyki nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii wśród uczniów Zespołu Szkół Nr 9.

Podpisanie porozumienia jest efektem półrocznej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 9 z firmą Total Wind Pl sp. z o. o. i Urzędem Miejskim w Koszalinie. W czerwcu 2015 r. przedstawiciele Total Wind Pl sp. z o.o. wyrazili chęć w nawiązaniu współpracy z jedną z koszalińskich szkół ponadgimnazjalnych w branży odnawialnych źródeł energii. Wybór padł na Zespół Szkół Nr 9.

Total Wind jest firmą specjalizującą się w kompleksowych rozwiązaniach związanych z transportem, instalacją, serwisem, konserwacją i dostawą części zamiennych do turbin wiatrowych - zarówno na lądzie jak i na morzu. Total Wind posiada oddziały w 11 krajach na trzech kontynentach i usługi dostaw na całym świecie. Oddział w Polsce działa od 2005 roku.

Z inicjatywy prezydenta Piotra Jedlińskiego podpisanych zostało w ostatnim czasie pięć porozumień o współpracy pomiędzy koszalińskimi szkołami ponadgimnazjalnymi i przedsiębiorcami działającymi na lokalnym rynku.

Dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy nie jest łatwe. Duże znaczenie ma w tej sytuacji odpowiednie przygotowanie szkół oraz aktywna współpraca z pracodawcami, by wspólnie przygotować uczniów do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Dlatego koszaliński samorząd dokłada wszelkich starań, aby taką współpracę inicjować i wspierać. Ponieważ zainteresowanie ze strony przedsiębiorców oraz otwartość na współpracę ze strony szkół są duże, w najbliższym czasie spodziewać możemy się w Koszalinie podpisania kolejnych porozumień.
 

14.01.2016 - Koszalińskie szkoły również w tym roku znalazły się w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016.

Gazeta „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy” ogłosiły wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Zostały one opublikowane na portalu edukacyjnym www.perspektywy.pl.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Rankingu Liceów 2016: sukcesy w olimpiadach 30%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 45%.

Kryteria Rankingu Techników 2016: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%. Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Tradycyjnie wśród 1500 najlepszych szkół w Polsce znalazły się również koszalińskie szkoły ponadgimnazjalne:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois, dyrektor Rafał Janus
- 110 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2016 (4 miejsce w województwie)
- 72 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2016
- 113 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych 2016

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, dyrektor Wiktor Kamieniarz
- 261 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2016 (7 miejsce w województwie)
- 121 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2016

Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, dyrektor Jadwiga Topolan
- 267 miejsce w Rankingu Techników 2016 (10 miejsce w województwie)

Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego, dyrektor Tomasz Lampkowski
- 293 miejsce w Rankingu Techników 2016 (12 miejsce w województwie)
- 26 miejsce w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2016 (1 miejsce w województwie)

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, dyrektor Jadwiga Topolan
- 300 + miejsce w Rankingu Techników 2016 (26 miejsce w województwie)

Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, dyrektor Joanna Rydzewska
- 300 + miejsce w Rankingu Techników 2016 (27 miejsce w województwie)
- 199 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych 2016

Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, dyrektor Joanna Rydzewska
- 300 + miejsce w Rankingu Techników 2016 (32 miejsce w województwie)

Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego, dyrektor Tomasz Lampkowski
- 300 + miejsce w Rankingu Techników 2016 (36 miejsce w województwie)

Technikum Budowlane w Zespole Szkół Nr 7 im. Bronisława Bukowskiego , dyrektor Ewa Kroll
- 300 + miejsce w Rankingu Techników 2016 (41 miejsce w województwie)

Technikum Handlowe w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, dyrektor Jadwiga Topolan
- 300 + miejsce w Rankingu Techników 2016 (42 miejsce w województwie)

Serdecznie gratulujemy!