-> edukacja.koszalin.pl / AKTUALNOŚCI
 

03.07.2018 - Kolejne miliony z Unii Europejskiej płyną do Koszalina na nowoczesną edukację.

1 253 000 złotych zostanie przeznaczonych na dostosowanie koszalińskiego szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Koszalińska samochodówka przeprowadzi długo oczekiwane prace remontowo-budowlane oraz doposaży pracownię blacharstwa samochodowego, pracownię spawalnictwa, pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie z modelowaniem 3D oraz pracownię informatyczną. Dodatkowo szkoła zakupi nowoczesny sprzęt i urządzenia. Dzięki temu - w oparciu o najnowsze technologie - szkoła będzie mogła kształcić uczniów w zawodach: blacharz samochodowy oraz technik mechanik.

 

25.06.2018 - Informacja dotycząca stypendiów Prezydenta Miasta za osiągnięcia uczniów w nauce

W dniu 4 czerwca 2018 odbyło się posiedzenie, w którym uczestniczyli członkowie Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki oraz pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie. W trakcie posiedzenia zaopiniowano wnioski przesłane z koszalińskich szkół, dotyczące przyznania Stypendiów Prezydenta Miasta dla wyróżniających się w nauce uczniów.

Komisja rozpatrzyła 66 wniosków ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz 44 wnioski ze szkół ponadgimnazjalnych (razem 110 wniosków) i zaopiniowała pozytywnie 101 wniosków na nagrody dla uczniów:

Stopień i liczba nagród

Wysokość nagrody

Gmina

Powiat

Razem

I - 11

1 500 zł

0,00 zł

16 500 zł

16 500 zł

II - 36

1 000 zł

12 000 zł

24 000 zł

36 000 zł

III - 47

700 zł

29 400 zł

3 500 zł

32 900 zł 

IV - 7

300 zł

2 100 zł

0,00 zł

2 100 zł

Ogółem 101

-----------

43 500 zł

44 000 zł

87 500 zł

Łącznie przyznano indywidualne Stypendia Prezydenta Miasta Koszalina:
- 11 nagród I stopnia w wysokości 1 500 zł
- 36 nagród II stopnia w wysokości 1 000 zł
- 47 nagród III stopnia w wysokości 700 zł
- 7 nagród IV stopnia w wysokości 300 zł

Razem:
101 nagród na kwotę ogółem 87 500 zł

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 18 czerwca 2018 roku o godzinie 13:00 w Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki.

 

13.04.2018 - Informator o szkołach ponadgimnazjalnych w Koszalinie w roku szkolnym 2018/2019

wersja w pliku PDF

wersja w formacie HTML - szybkie przeglądanie

 

05.04.2018 - Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF byli gośćmi koszalińskiego ratusza.

20 marca 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF wraz z partnerami, z którymi realizują projekt w ramach programu Erasmus+ byli gośćmi koszalińskiego ratusza. Z przybyłymi spotkał się Wiceprezydent Koszalina Pan Przemysław Krzyżanowski, który przybliżył walory miasta i koszalińskiej oświaty.

Projekt „STEM – kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży” realizowany w okresie 1.09.2016-31.08.1018 r. jest finansowany z środków UE w ramach programu Erasmus+. W projekcie uczestniczy pięć szkół podstawowych z pięciu różnych krajów – Koszalin z Polski, Kowno z Litwy, Smiltene z Łotwy, Cavnic z Rumunii i Antarita z Cypru. Głównym celem projektu jest opanowywanie i doskonalenie określonych umiejętności i samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez stawianie właściwych pytań, obserwacje, eksperymenty i wnioskowanie. Prace projektowe obejmują przede wszystkim:
- programowanie i robotykę opartą o zestawy klocków LEGO (szkoła posiada 13 zestawów klocków, z których uczniowie budują roboty wykonujące polecenia - są zdalnie sterowane),
- programowanie blokowe z wykorzystaniem programu Scratch,
- nagrywanie filmów i screencastów, eksperymenty fizyczne i chemiczne.

Poprzez współpracę międzynarodową, wyjazdy, portale społecznościowe i mail rozwijają mobilność wirtualną oraz rzeczywistą, co służy przełamywaniu barier społecznych, mentalnych pomiędzy obywatelami Europy. Dzięki warsztatom i specjalnie przygotowanym zajęciom praktycznym uczestnicy rozwijają nie tylko swoje umiejętności kluczowe czy językowe, ale uczą się też radzić sobie ze stresem w kontaktach międzyludzkich i dochodzić do porozumienia w trudnych sytuacjach.

Warto podkreślić, że treści realizowane w ramach projektu są komplementarne wobec szkolnych programów nauczania. Efektem jest również poznawanie kultur europejskich i promocja regionów, które zostały odwiedzone przez kraje partnerskie. Dzięki takim działaniom mamy szansę wykształcić obywateli Europy pewnych siebie, otwartych, komunikatywnych i szanujących siebie nawzajem. Zwiększą się, więc nie tylko kompetencje kluczowe, ale także osobowe i obywatelskie.

 

21.03.2018 - Tydzień Matematyki w Ekonomie "Twój sukces - pochodną matematyki"

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie od 2012 roku jest organizatorem ogólnomiejskiego „Tygodnia Matematyki”. Celem projektu jest przełamanie barier młodzieży związanych z nauką przedmiotów ścisłych. Ważnym aspektem jest także ukazanie nowych możliwości rozwoju wynikających z nauki matematyki i podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach technicznych.

Tegoroczny Tydzień Matematyki pod hasłem „Twój sukces – pochodną matematyki” odbył się w dniach 12 - 18 marca 2018 roku. Projekt był adresowany do młodzieży koszalińskich techników i gimnazjów. Patronat objęli Prezydent Miasta Koszalina, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Rektor Politechniki Koszalińskiej. W „Tygodniu Matematyki” brało udział około 1000 osób. Projekt był realizowany we współpracy z Politechniką Koszalińską, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, oraz koszalińskimi szkołami ponadgimnazjalnymi. Inicjatywa wspierana była przez koszalińskie firmy Firmus Group, Dajar, MediaMarkt oraz MEC w Koszalinie.

Projekt w innowacyjny sposób przedstawiał związek matematyki z ekonomią. Realizacja celów związana była z promocją kreatywnego myślenia. Organizacja spotkań w formie: konkursów, gier logicznych, meczów matematycznych koszalińskich techników, turniejów szachowych i sportowych, wykładów popularnonaukowych. Wydarzeniu towarzyszył międzyszkolny konkurs fotograficzny "Obiekty matematyczne naszego miasta”, na który wpłynęło ponad 40 prac. Odbyły się wykłady popularnonaukowe między innymi pt. „Sofizmaty, paradoksy i zagadki logiczne” Barbary Pawlak z Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie.

Jedną z wielu interesujących propozycji było obchodzone cyklicznie "Święto Liczby PI", w ramach którego wyłoniona została osoba, która z pamięci podała największe rozwinięcie liczby PI w ilości 773 liczb po przecinku. Młodzież w czasie przerw lekcyjnych oraz turniejów w ramach "kawiarenki szkockiej" za rozwiązaną zagadkę matematyczną otrzymywała słodki poczęstunek. W trakcie całego Tygodnia Matematyki „kawiarenka szkocka” obsłużyła ponad 800 osób. Projekt zakończył się meczem piłki siatkowej pomiędzy nauczycielami i tegorocznymi maturzystami.

Realizacja projektu oraz ogromne zainteresowanie młodzieży, mediów oraz partnerów gwarantowało sukces przedsięwzięcia i stanowi podstawę do dalszej promocji matematyki.

Tydzień matematyki w liczbach:
1. Zgłoszono ponad 40 prac fotograficznych w temacie "Obiekty matematyczne naszego miasta".
2. Rozwiązano ponad 800 zadań w ramach Kawiarenki Szkockiej, wydając tyle samo poczęstunków.
3. W Meczach Matematycznych Koszalińskich Techników rywalizowały drużyny reprezentujące ZS nr 1, ZS nr 7, ZS nr 8, ZS nr 9, ZS nr 10 z Koszalina.
4. W konkursie Myśl Logicznie rywalizowało 12 gimnazjalistów, reprezentantów 6 koszalińskich gimnazjów.
5. Turniej Szachowy rywalizowało 40 uczniów i nauczycieli.
6. Odbył się towarzyski drużynowy mecz szachowy ZS nr 1 – ZS nr 2
7. W konkursie Mistrz Pamięci podano z pamięci 773 cyfr po przecinku liczby Pi.
8. Z okazji „Święta liczby PI” pierwszy raz zorganizowano konkurs gastronomiczny „Pi – Pie” przedstawiający wypieki związane z liczbą PI.
9. W wykładach popularnonaukowych uczestniczyło ponad 200 osób.
10. W konkursach ekonomicznych uczestniczyła grupa ponad 90 osób, walcząc o nagrody Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Koszalin oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Koszalin.

galeria zdjęć z Tygodnia Matematyki w Ekonomie

 

09.03.2018 - Rekrutacja do koszalińskich żłobków na rok 2018/2019

Już 3 kwietnia rozpocznie się rekrutacja do koszalińskich żłobków.

Podanie będzie można składać do 16 kwietnia za pośrednictwem internetowego systemu naboru.
Szczegółowy przebieg naboru przedstawiony został w poniższych dokumentach.

1. Informacja dotycząca rekrutacji do nowo powstającego oddziału przy ul. Spasowskiego 14

2. Informacja dotycząca zmiany dokumentowania kryterium zamieszkania na terenie Gminy Miasta Koszalin

3. Informator dla Rodziców – rekrutacja na rok 2018/2019

4. Wzór umowy

 

22.02.2018 - 3,3 mln zł dla koszalińskiego elektronika i samochodówki.

3,3 mln zł trafi do koszalińskiego elektronika i samochodówki - to efekt umowy podpisanej dziś z wicemarszałkiem Tomaszem Sobierajem.

Dzięki tym pieniądzom koszalińskie szkolnictwo zawodowe będzie jeszcze lepiej dostosowane do potrzeb rynku pracy.

Pieniądze przeznaczone będą w elektroniku na gruntowny remont pracowni multimedialnej, czterech pracowni komputerowych oraz stworzenie serwerowni wraz z zapleczem. W samochodówce - na doposażenie pracowni blacharstwa samochodowego, pracownię spawalnictwa, pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie z modelowaniem 3D oraz pracownię informatyczną.

 

10.01.2018 - Ranking 2018

Miesięcznik „Perspektywy” ogłosił wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Zostały one opublikowane na portalu edukacyjnym www.perspektywy.pl.

Ranking uwzględnia szkoły w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, oraz egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Rankingu Liceów 2018: sukcesy w olimpiadach 30%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 45%.

Ranking uwzględnia technika w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2018: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 20%, matura - przedmioty dodatkowe 30%, egzamin zawodowy 30%.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła pod przewodnictwem prof. Jan Łaszczyk – b. rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wspólnie z przedstawicielami komitetów głównych olimpiad.

Tradycyjnie wśród najlepszych szkół w Polsce znalazły się również koszalińskie szkoły ponadgimnazjalne:
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois, dyrektor Rafał Janus
- 86 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2018 (4 miejsce w województwie)
- 43 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2018
- 97 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych 2018

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, dyrektor Wiktor Kamieniarz
- 391 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2018 (11 miejsce w województwie)
- 66 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2018

Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, dyrektor Joanna Rydzewska
- 261 miejsce w Rankingu Techników 2018 (7 miejsce w województwie)
- 81 w rankingu maturalnym techników

 

10.01.2018 - II Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski

Już po raz drugi w Zespole Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski, tym razem zatytułowany „Futurystyczny karnawał w oczach młodego stylisty”.

Do konkursu przystąpiły uczennice trzech technikalnych szkół fryzjerskich: ze Słupska, Szczecinka i Koszalina.

Młode stylistki wykazały się niezwykłą kreatywnością widoczną zarówno w projektach fryzur jak i niecodziennych pomysłach na konkursowe kreacje.

Publiczność bardzo żywiołowo reagowała na każdą kolejną odsłonę futurystycznej fryzury, nagradzając gromkimi brawami zarówno młode fryzjerki jak i pięknie wystylizowane modelki.

Konkurs na stałe wpisuje się do szkolnego kalendarza Zespołu Szkół nr 8. Zdobyte doświadczenie organizatorów pozwala w przyszłości poszerzyć jego formułę. Organizatorzy chcą nadać konkursowi rangę ogólnopolską poprzez zaproszenie do udziału uczniów pozostałych średnich szkół fryzjerskich w kraju, ale także chcą zaproponować konkursową rywalizację uczniom branżowej szkoły I stopnia – młodym fryzjerkom i fryzjerom.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok!