-> edukacja.koszalin.pl / SERWIS INFORMACYJNY WYDZIAŁU EDUKACJI W KOSZALINIE
 
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ W KOSZALINIE

Konferencja inaugurująca „Rok Szkoły Zawodowców” w województwie zachodniopomorskim

Dzień Edukacji Narodowej okazją do podziękowań, gratulacji i wyróżnień nauczycieli i pedagogów

ROK SZKOLNY 2014/2015 ROKIEM SZKOŁY ZAWODOWCÓW - więcej: WWW.ZAWODOWCY.MEN.GOV.PL

WSZYSTKO O SPRAWDZIANIE I MATURZE 2015 - zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia stron CKE

W roku szkolnym 2014/2015 zostaje do uczniów skierowana pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników
do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - zobacz szczegóły informacji w pliku PDF

Rozporządzenie w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników... - zobacz plik PDF
 

WYKAZ WYBRANYCH OŚWIATOWYCH AKTÓW PRAWNYCH

PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

OŚWIATOWE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

LINKI WWW DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW, UCZNIÓW

BAZA ELEKTRONICZNYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH